Prof. ak. sochař Michal Gabriel
(*1960 v Praze) je známý český výtvarník, univerzitní profesor a ikona současného umění.

 

Po dokončení Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze – obor sochařství. V roce 1987 založil spolu s dalšími výraznými osobnostmi z výtvarné scény uměleckou skupinu Tvrdohlaví. V roce 1995 obdržel za svoji tvorbu prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého. Od roku 1998 působí na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně – mezi lety 2007 a 2010 tu působil jako děkan. Kromě toho vyučuje i na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je autorem řady známých soch a plastik ve veřejném prostoru a mezi jeho významná díla patří také výtvarná výzdoba pavilonu indonéské džungle v ZOO Praha.